Posts

Showing posts from October, 2009

Knits on stage

While some of my SnB friends went to see Julie & Julia and were all heading back to their kitchens to cook, I went to see Tante Patent with Hannah and got loads of ideas for cool knits. There were knit monster (with knit-on you-know-what), knit cat, cockrel and dolls (lifesize and small), knit vegetables, knit horns and knit head and body wear. Together with a cloth house and cardboard beds, houses, cars and airplanes, this made a 'kids' play into a totally mommy-proof evening of entertainment!
Wanna see more? Here: youtube1 and youtube2.

Terwijl een aantal van mijn SnB vriendinnen naar Julie & Julia waren en direct weer naar de keuken renden om heerlijke dingen te gaan koken, was ik met Hannah naar Tante Patent, en deed ik superideeen op voor leuke breidingen. Er waren gebreide monsters (met aangebreide je-weet-wel), katten, hanen en poppen (groot en klein), gebreide groenten, hoorntjes en kleding. Samen met het huis van katoendoek en de kartonnen bedden, huizen, auto…

10 years / 10 jaar

Image
Ten years ago, we were busy doing this...

Tien jaar geleden hadden we het hier erg druk mee...

Older, wiser, and a bit heavier, we are looking back on 10 great years, and are wishing for many more!

Ouder, wijzer en wat zwaarder, kijken we terug op 10 geweldige jaren, en we hopen op nog veel meer!

Another knitter! / Weer een breister erbij!

Image
Yes, she finally caught on! We went to SnB together tonight, and unlike last time, this time she got it straight away. Of course, the knitting isn't perfect, but after some years of practice... ;)

Ja, ze heeft het eindelijk door! Vanavond waren we samen naar SnB en in tegenstelling tot de vorige keer snapte ze het nu direct. Natuurlijk is het breien nog niet perfect, maar een paar jaartjes oefenen... ;)

Krabben

An untranslateable title today... Do the British scratch? Well, we do! We scratch a lot. Especially car windows... And the 'scratch season' started today. It was cold. It was bitter cold. That's what you get when you've been spoilt with Indian summers for several weeks: a few degrees below zero and we get cold. The heating is on, and I've printed out patterns for plain mittens for the kids. Sams baby mittens from last year are definitely too small now and Hannah... well... she's a girl, and she keeps losing hers... So two pairs of plain mittens it is... and for special... Hannah gets a pair of snowman mittens. Because she still has her snowman hat from last year...
And dad gets these: in black, red and grey

Een onvertaalbare titel vandaag. Want krabben de Britten wel? Nou, wij wel! We krabben wat af. Vooral autoruiten... En het krabseizoen is weer begonnen. Het was koud. Bitter koud vanochtend! Dat krijg je als je bent verwend met een heerlijke nazomer: een paar…

Proud auntie / Trotse tante

Image
A proud auntie loves cuddling her new niece!
Een trotse tante vindt het heerlijk haar nieuwe nichtje te knuffelen!


And present the proud new parents with a box full of presents.
En de trotse ouders een doos vol cadeautjes te geven.

Some pictures of the home-made items in that box!
Een paar foto's van de zelfgemaakte spullen in de doos!


These fingerless mittens (Merletto Mitts) were knit from my homespun merino/silk. They are lovely and warm and were welcomed with enthusiasm! Great for walks with little Famke in the pram.
Deze vingerloze wantjes (Merletto Mitts) werden gebreid van zelfgesponnen merino/zijde. Ze zijn heerlijk warm en werden warm verwelkomd! Geweldig voor wandelingen met kleine Famke in de wandelwagen.


The little 2 summer dress.
Het kleine 2-zomerjurkje.


The strawberry hat my sister liked - and got, very unexpectedly! And a colourful Celestine, made out of Drops Muskat.
Het aardbeienmutsje dat mij zus zo leuk vond - en ook onverwacht kreeg! En een kleurige Celestine, gemaakt va…

Famke

Yesterday we not only celebrated Sam's birthday, but also the birthday of Famke! After suffering from high blood pressure for a few days, my sister got admitted to hospital on Wednesday night and started labouring Thursday morning. And in the afternoon their little girl was born. Mom and daughter are tired, but very, very happy!
I'm trying my hardest to finish off all the pressies I was working on, so we can take them on Sunday, when they'll hopefully be home. I cast off the Merletto Mitts yesterday, and all I need to do is sew a little dress together and then wrap up the last few gifts. Hopefully I will be able to add a picture soon of the latest addition to the family! We're sooooo excited!!!!

Gisteren vierden we niet alleen Sams verjaardag maar ook de geboortedag van Famke! Nadat ze al een paar dagen last had van een hoge bloeddruk, werd mijn zus woensdagavond opgenomen in het ziekenhuis. Donderdagochtend begon de bevalling en gistermiddag werd hun dochtertje geboren.…