Monday, June 29, 2009

Thursday, June 25, 2009

Sun, satellite and spinning

Yes, life has taken over again. We are enjoying the sunshine, our new satellite and I'm spinning... Photos to come soon!

Monday, June 15, 2009

Chasing the yarn - Draadjesjagen

Yes, it's done! And yes, despite shortening the sleeves, I did run out of yarn. How great it is to have a whole basket full of sock blanket yarn to rummage around in... I found a yarn which was not quite the same, but enough of a match to not look odd and finish the jacket. After another rummage I found 4 nice buttons and hey presto: Here's Branco's jacket! He will get it tomorrow, or at least I will drop it off in the gift box tomorrow at wee S's daycare facility. Branco is the son of our of the teachers there, and a cute one too! We saw him two weeks ago and of course I could not do anything else but knit something that would fit his 'style'. I hope I did!

Ja, hij is af! En ja, ondanks dat ik de mouwen had ingekort, had ik te weinig wol. Wat is het dan geweldig als je een mand vol sokkenwoldekenwol hebt om in te zoeken... Ik vond een wolletje wat niet helemaal hetzelfde was, maar toch dicht genoeg in de buurt kwam om er niet gek uit te zien. Na nog wat zoeken kwam ik vier leuke knopen tegen en he presto: hier is Branco's truitje! Hij krijgt hem morgen, ofwel, ik breng hem morgen naar Sams kdv om hem daar in de cadeautjesdoos te doen. Branco is de zoon van een van de leidsters en een liefie! We zagen hem twee weekjes geleden even en natuurlijk moest ik wel iets voor hem breien dat bij hem paste. Ik hoop dat hij (en zijn mama) het mooi vindt!Front and back / Voor en achter
And a few artistic shots ;) / En wat artistieke fotootjes

Even though it takes a lot of time to knit garter stitch, I love the pattern. I have adjusted it a bit and just knit the second half in mirror image, not the same to then sew on backwards (would not have worked with the stripes). That and the shorter sleeves are the only changes I made. Sure winner and I'm going to knit a girlie version of this next!

Ook al duurt het heeeeel lang om dit in ribbelsteek te breien, vond ik het patroon geweldig. Ik heb het ietwat aangepast en de tweede helft in spiegelbeeld gebreid, niet hetzelfde om hem dan achterstevoren aan te naaien (dat zou niet hebben gewerkt met de streepjes). Dat en de kortere mouwen waren de enige veranderingen. Echt een superpatroontje, en een die ik nu voor een meisje ga breien.

Tuesday, June 9, 2009

Knitting and weeding/Breien en onkruid wieden

Between working, sowing, cooking, wii-ing and weeding, I've been doing some knitting. Some, not a lot, and definitely not as much as I'd wanted. For the last week, I've been working on a Garnstudio baby surprise jacket. The first half is done now, and I'm hoping and praying I've enough yarn to finish the other half. Although, I do think the sleeve is a bit long, so there is still some yarn to be salvaged and reused if needs be....

Tussen het werken, zaaien, koken, wii-en en onkruid wieden door, ben ik ook nog aan het breien. Een beetje, niet veel, en zeker niet zoveel als ik zou willen. De afgelopen week was ik bezig met een baby surprise-truitje van Garnstudio. De eerste helft is nu klaar en ik hoop en bid dat ik genoeg garen heb voor de andere helft. Hoewel, ik vind de mouw wel wat lang, dus er is nog wat garen te redden als dat nodig is...


Blip... 69 grams used for left half, 61 grams left for right half... What to do... (I decided to shorten the sleeve)

Verdorie... 69 gram gebruikt, 61 gram over... Wat te doen... (inmiddels mouw ingekort...)I've also made some progress on the travelling roses scarf, mostly during the (lost) Cambuur football match, which I spent on the sofa at Angelique's, in good company with a few bottles of rose beer, her husband Johan and their cat. The more I knit on it, the more I like the effect!

Ik heb ook wat vooruitgang geboekt met de travelling roses-sjaal, vooral tijdens de (verloren) Cambuur-wedstrijd, die ik heb gekeken bij Angelique op de bank, in het goede gezelschap van een paar flesjes rose-bier, haar man Johan en hun kat. Hoe meer ik eraan brei, hoe leuker ik het effect vind worden!
And then there was a wee bargain today in the thrift shop, quite a lot of sports weight sock yarn (327 grams) and two baskets for my yarn (1 euro for the yarn, 6 for the baskets)! The yarn is greenish, and a bit stiff, but knowing this type of yarn, it will soften up under my hands. Husband has already placed an order... One basket (the biggest) is being used for my sock yarn blanket (yes, it still exists, it's still not finished, but I still love it) and the other for my running projects.

En dan was er vandaag een koopje in de winkel van Terre des Hommes, heel veel dik sokkengaren (327 gram) en twee manden voor mijn wol (1 euro voor de wol, 6 voor de manden)! De wol is groenig en wat stijf, maar dit type garen kennende wordt het tijdens het breien wel zachter. Manlief heeft al een bestelling geplaatst... Een mand (de grootste) gebruik ik voor mijn sokkenwoldeken (ja, die is er nog, nog niet af, maar nog steeds geweldig) en de andere voor mijn lopende projecten.