Monday, March 30, 2015

Meeting the likeminded folk - Vergaderen Plus

Whenever I tell people that one of my hobbies is spinning, I often have to clarify that this does NOT involve a gym, or a bike. Last weekend, no explanation and clarification was necessary, because we were here. Tadaaa... See, chair on the left, that's mine...
Als ik mensen vertel dat spinnen een van mijn hobby's is, moet ik vaak uitleggen dat ik daar NIET voor naar de sportschool hoef en dat ik ook niet op een fiets zit. Afgelopen weekend hoefde ik niets uit te leggen, want we waren hier. Tadaaa. Zie, die stoel helemaal links? Die's van mij.


With four amazing women, I'm on the board of the National Spinning Group. We spin, spin and spin some more. We chat, laugh, shed a tear and share everything from apple pie recipes to life stories. It's amazing. Not just with the board, though. I have my own spinning groupies in Fryslan, and in October there will be over 200 of us in one room again. Can't wait!
Met nog vier fantastische vrouwen zit ik in het bestuur van de Landelijke Spingroep. We spinnen, spinnen en spinnen nog wat meer. We kletsen, lachen en huilen met elkaar, en delen alles van appeltaartrecepten tot levensverhalen. Heerlijk! Maar niet alleen het bestuur hoor. Ik zit hier in Fryslan in een spingroep, en in oktober zitten we weer met zijn 200+ in een zaal te spinnen. Ik kan niet wachten!

Last Saturday was our annual members meeting. This consists of 23 minutes of going through the agenda of the meeting, and then the rest of the day we do the spinning and chatting bit. We also have our own little fair, where you could buy the loveliest wool, from raw fleeces to home-dyed beauties, spindles and (sheep) mugs, dye material and spinning wheels. (Photo taken just before all the spinners arrived...)
We hadden afgelopen zaterdag onze jaarvergadering. Dat betekent dat we 23 minuten vergaderen en de rest van de dag gezellig zitten te spinnen en kletsen. We hadden ook onze eigen markt, waar de fijnste wol, van ruwe vachten tot zelfgeverfde beauties, tollen en (schapen)mokken, verfstoffen en wielen te koop waren. (Foto net voor de komst van de spinners...)Yes, I caved. I caved hard. I bought a little lamb (well, a fleece) of light-grey Blauwe Texelaar. It's had a bath and is now drying (it nearly scared the husband to death - it was still in the tub when he came home late last night and let's say, the husband was a bit surprised to see a dark shape lying there...).
Yup, ik ging voor de bijl. Hak. Ik kocht een lammetje (nou ja, een vachtje) lichtgrijze Blauwe Texelaar. Die heeft een badje gehad en ligt nu te drogen (manlief schrok zich bijna dood - het schaapje lag nog in bad toen hij 's nachts laat thuiskwam, en manlief was nogal verbaasd een donkere vorm in het bad te zien liggen...).


And, I wanted some more mustard Romney (thanks Aretta!), which was complemented by the apple-green and turquoise merino - I still have some darkgreen-turquoise at home - and contrasted by red Leicester... And that Glow in the dark just had to come along.
Verder had ik nog niet genoeg mosterdgele Romney (dus even bijgevuld, fijn, Aretta!), vond ik de turkooizen en appeltjesgroene merino er mooi bij passen - ik heb nog donkergroen-turkoois thuis-, het contrast met de rode Leicester fantastisch en de Glow in the dark kon ik niet laten liggen...Even though we didn't see as many spinners as we had counted on, the atmosphere was great and we all had a relaxed day. Tonight will be carding night...
Ook al waren er minder spinners dan verwacht, de sfeer was geweldig en we hebben allemaal genoten van een ontspannen dagje. Vanavond lekker een lammetje kaarden!

Sunday, March 22, 2015

More visible mending

The fan-dom of visible mending continues... There's always stuff to mend here, often more than once. Whether it's trousers with knees scraped for the fifth time, socks that need a hole filled, again, or my mittens, which have been getting so much use during my daily bike rides to work that the thumbs had gone, again. A number of my Facebook-friends, and a few other people I follow via the sideline, have been posting their pics of visible and also invisible mending and various 'Make and Mend'-projects that have been organized. Great fun to see what other people are up to, and also very inspiring!
Ik ben nog steeds een grote fan van 'zichtbaar repareren'. Er is hier altijd genoeg te maken en repareren, meestal meerdere keren... Of het nu een broek is waar voor de vijfde keer een knie uit is, sokken waar weer gaten in zitten of mijn wanten, die intensief worden gebruikt tijdens mijn dagelijkse fietstocht naar het werk, en waar wéér een duim van open is. Een aantal Facebook-vrienden, en andere die ik vanaf de zijlijn volg, post regelmatig foto's van gestopte en gerepareerde kleding, en van de diverse projecten op dat gebied die ze volgen of zelf uitvoeren. Prachtig om te zien wat anderen doen, en erg inspirerend!

One of the people I know via Facebook, and via Ravelry, is Evelien V., who also happened to give a course in Sock darning at the Breidag last weekend. During her preparations for this course, she not only showed the various samples she made, with various types of darning and mending, but also shared a pic of a darning egg she had a friend make for her. I fell in love. Hard! I have been looking for an (antique) wooden darning egg for at least a year (not to be confused with the eggs and mushroom - really??? a mushroom??? - a certain company P. is selling), but no luck. I saw one several years ago at the Breidag, but had no use for it then... Go figure... After contacting Evelien, she agreed to me testing out the egg. She actually brought several types, and is trying to figure out which versions would work best and what would be the best way to market them. (Insert the usual cost/value/appreciation discussion here...) And after a short lesson and instruction, I got to work today!
Een van die mensen die ik ken via Facebook en Ravelry is Eveline V., die tijdens de Breidag afgelopen weekend een workshop sokken stoppen gaf. Tijdens de voorbereidingen voor deze workshop liet ze op Facebook niet alleen foto's zien van de voorbeeldjes van allerlei manieren van stoppen maar ook van een stopei dat ze een vriendin had laten draaien. Ik was direct verliefd! Ik ben al meer dan een jaar op zoek naar een (antiek) houten stopei (niet te verwarren met de eieren en paddenstoelen - echt, paddenstoelen??? - die een zekere firma P. verkoopt), maar helaas... Een paar jaar gelden zag ik er een op de Breidag, maar toen had ik hem niet nodig. Zul je altijd zien... Na wat berichtjes heen en weer, gaf ze aan dat ik het ei mocht uitproberen. Ze had zelfs meerdere prototypes mee naar de Breidag, en is druk bezig uit te zoeken welke vormen het beste werken en hoe ze het beste in de markt kunnen worden gezet. (Voeg hier de gebruikelijke discussie in over kosten/waarde/waardering...) Na een korte les en instructie, ben ik vandaag druk aan de slag geweest!Did you know people sometimes use lightbulbs as darning eggs? Even on Instructables they do it this way! Brrr... Plus, totally onsuitable if you want to mend your mitten thumb! The egg I got to use is dual purpose, the large egg part can be used for toes and 'flat' surfaces, while the handle can be used as a tip for fingers on mittens and gloves. Really handy!
Wist je dat mensen soms een gloeilamp gebruiken als stopei? Zelfs op Instructables deden ze het zo! Brr... Trouwens, een gloeilamp is totaal ongeschikt voor het stoppen van een duim... Het ei dat ik meekreeg, is perfect; het grote deel is geschikt voor de tenen en 'vlakke' delen, terwijl de handgreep in een vinger kan worden gestopt. Superhandig!My mitten is now ready for more trips to and from work. Even though it's late March and spring has officially started, it's still mighty cold in the morning! I am however thinking about making a new pair for next winter... Any pattern suggestions? Would love to know!
Mijn want is weer klaar voor een paar tripjes naar het werk. Ook al is het eind maart en is het officieel lente, het is 's ochtends best nog koud! Ik zit er wel aan te denken om voor volgende winter een nieuw paar te breien... Iemand nog een leuk patroon?

Tuesday, March 10, 2015

Six - oh wait, seven months later...

Life sometimes takes over. And because of all that living we did, the blogging moved into the background a bit. A lot!
Since the last post, we had the National Spinning Weekend in October, several cool and interesting craft shows, Xmas knitting, lots of food, an operation, birthdays, an office move and lots of work. And not enough hours in the day to do it all!
Around Christmas, I had my Amigurumi phase... After an accidental visit to Haak Smakelijk, leaving with lots of cotton and the Winter Wonderland book, there was no stopping me!

I crocheted Xmas hangers and decorations for around the house, and a Batman for Sinterklaas (a blue and grey one has been ordered by the recipient...).
And then I stopped crocheting as suddenly as I started :)

On a whim, I knit a massive Xmas jumper for Mermaid which she'll probably still be able to fit in 5 years' time... With lots of Rudolphs and red noses - in 1 day!


I fixed socks, pants, mittens and lots of other things with holes. Preferably according to the 'visible mending' method, hipped by TomofHolland (I knew I was way hip!)... And oh, the picture on the right is of my thumb, haha, just in case you're wondering.

I worked on my TKGA Master Knitter course a bit... (swatches are nearly done! - the writing up has hit a bit of a brick wall...)


And I rediscovered Brioche. Love it! That new Nancy Marchant book will get a lot of use! What better way to knit up homespun yarn? Squishy merino and merino/silk, yum! Great for spring, to wear during my bike ride to my new office.
  
And now? I'm back knitting a lacy number. In Fuchsia. There's no better therapy for a busy life than knitting. And chocolate ;) I promise not to leave the next post this long. And focus on ONE topic. A book? A project? Who knows...