Thursday, April 30, 2009

Disbelief / Ongeloof

What started out as a gorgeous day, has turned into a national tragedy. Latest news is that in Apeldoorn 4 people got killed and several were seriously injured when a man drove his car through the crowds watching the Royal bus go past. I heard it around half 1, when I got a call from big S, who had gone home to put wee S to bed. I did stay in town, selling our books and crocheting my bag, but the joy had certainly gone out of the day. Pictures of my Bea bag so far can wait...

Wat als een heerlijke dag begon, veranderde in een nationale tragedy. Volgens het laatste nieuws zijn er in Apeldoorn 4 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt toen een man met zijn auto door de menigte reed die stond te kijken naar de bus met de Koninklijke familie. Ik hoorde het rond half 2, toen Steve me belde, die naar huis was gegaan om Sam naar bed te brengen. Ik ben wel gebleven, heb mijn boekjes verkocht en heb druk zitten haken, maar de pret was zeker verdwenen. Foto's van mijn Bea-tas kunnen wel even wachten...

Latest news: now 6 dead, including the driver. And one of my friends has lost her mom to cancer yesterday too. M., we're thinking of you!

Laatste nieuws: nu 6 doden, inclusief de chauffeur. En een van mijn vriendinnen is gisteren haar moeder verloren aan kanker. M., we denken aan je!

Wednesday, April 29, 2009

Queen's Day / Koninginnedag


Tomorrow we're celebrating our Queen's Day, a tradition since 1980 when she became queen and decided her mother's birthday should become a national holiday. Queen Beatrix travels to a different city or region each year and the entire country parties like there is no tomorrow.
One of the traditions is the 'vrijmarkt', and this year we will be there again, selling loads of cuddly toys, books and videos - and hopefully earn loadsamoney, to buy more toys, books and YARN!

Morgen is het Koninginnedag, en ook wij zullen weer aanwezig zijn op de Vrijmarkt, met veel knuffels, boeken en video's. Hopelijk verdienen we dit jaar weer veeeeel geld, om meer speelgoed, boeken en WOL te kopen!

Monday, April 20, 2009

Garden life / Het tuinleven

Life has moved outside here. During the day, it's great to sit outside to work. That's the joy of having a laptop! I can sit and work, while Sam plays in the garden, alone or with one or more of the girls from our street, and while the bunnies sunbathe and groom their coats. Plants and flowers are bursting with life and colour. And then you realize you have way too little time to enjoy it all. So this week, I'm taking it easy! Time to enjoy the good weather, spend time at the allotment, and just... well... do things I want to do.

Het leven heeft zich hier naar buiten verplaatst. Overdag is het heerlijk om buiten te werken. Dat is het genot van een laptop! Ik kan lekker zitten werken, terwijl Sam in de tuin aan het spelen is, alleen of met een of meer van zijn vriendinnetjes uit de straat, en terwijl de konijntjes liggen te zonnen en hun vachtje schoonlikken. De planten en bloemen barsten van het leven en de kleur. En dan realiseer je je dat je veel te weinig tijd hebt om ervan te genieten. Dus deze week doe ik het rustig aan! Tijd om te genieten van het mooie weer, lekker werken op de volkstuin en gewoon... nou ja... dingen doen waar ik zin in heb.

So, a few pictures of stuff I've been up to!

Wat foto's!

My cherished Fritillaria meleagris - I get more every year... Love them!
Mijn geliefde kievietsbloemen - het worden er elk jaar meer... Geweldig!


Berries are on the way... and my little corner of exploding colour, right next to my 'office', i.e. the garden table ;)
De besjes komen eraan... en mijn kleine hoekje vol knallende kleuren, direct naast mijn 'kantoortje', ofwel de tuintafel ;)


Under here are buried my bio potatoes (left) and broad bean and peas (along the appel tree)
Hier liggen mijn bio-aardappeltjes begraven (links) en mijn tuinbonen en doperwten (bij de appelboom)Apples in the making and a huuuuuuge rhubarb plant (which is flowering... is that a good thing???)
Appels in de dop en een enorrumme rabarberplant (die bloeit... is dat een goed teken???)


My work for the time to come... And some knitting... The front of my pink sweater
Mijn werk voor de komende tijd... En wat breien... Het voorpand van mijn roze trui

Sunday, April 19, 2009

A bit quiet.../Een beetje stil...

On the blog front... That's what you get when you combine Easter celebrations, birthdays and a lot of work... Not much time for knitting, let along blogging about it. But I promise, I have some pictures and news, I just need to find the time to post all of it here...

En vanaf nu tweetalig... dan lijkt een blog twee keer zo lang;)

Op het blogfront... Dat krijg je als je Pasen, verjaardagen en veel werk combineert... Niet veel tijd om te breien, laat staan erover bloggen. Maar ik beloof je, ik heb foto's en nieuws, ik heb alleen even de tijd nodig om het hier allemaal te posten...

Thursday, April 2, 2009

Room for only one redhead in the family...

And here she is! Say hello to Rosaline! Our new redhead beauty:


Isn't she gorgeous? We saw her when we went to get rabbit food from the pet shop, as we had forgotten it on our regular supermarket shop. And me and pet shops, that's a dangerous combination... We had a guineapig like this before, little Harry, and when we saw Rosaline, it was love at first sight. She's only 8 weeks old, and a lot smaller than she looks. Such a head (uhm, body) of hair, unbelievable! And so cute!

Also, a little update on what I'm up to knitting-wise at the moment. I finished my Salida socks. They are very comfy, and I almost wish I had knit them toe-up (which would have been possible with the pattern), as I quiet like long-ish socks. Next time! This is definitely a pattern to repeat:With the yarn I bought at the Maxx (ED: a discount store which sells a lot of XXXXX, but occasionally has some real finds, like now, with quality yarn and fabric), I started a Drops pattern. It's quite laborious, with the knit and purl stitches, but I like the combo and I'm sure it will look very flattering on me, as soon as I lose another few pounds (down 5 already - big grin...).

Wednesday, April 1, 2009

Deadline? What deadline?

Turns out my deadline for today was not for today. Me blond... I have until at least next week to get this Menopauze book translated... How I got to think it was today? Who knows...
Time to dye my hair blond again, and a new look for the blog... And a piccie of our latest addition to the family... in a bit (first find camera and cable...)...