Thursday, December 31, 2009

En met mijn lange snuit....

Blaas ik dit jaar uit!

Op een creatief 2010!


I would like to wish everyone a very creative 2010!

Monday, December 28, 2009

Ahoy!

It's amazing how quick you can knit with some time on your hands... It was great to have a little, simple project for the Xmas period, which I could knit on while watching telly after a nice meal. So, without much trouble, I finished Sam's stripey sweater I started a few weeks ago, and which, instead of being a Spring sweater, has already been christened by a very happy little sailor boy! (I apologize for the fuzzy and small pictures.. phone-camera and a quick moving child don't go well together...)

Het is verbazingwekkend hoe snel je kunt breien als je even wat tijd hebt... Het was heerlijk om een klein, eenvoudig projectje te hebben voor Kerst, waar ik aan kon breien tijdens het tv-kijken, na een heerlijke maaltijd. Ik heb zonder veel problemen Sams gestreepte trui kunnen afmaken waar ik een paar weken geleden aan was begonnen. En in plaats van een voorjaarstrui is hij direct ingewijd door een zeer blij zeilmanneke! (Mijn excuses voor de vage en kleine foto's... mijn cameratelefoon en een snel bewegend kind zijn geen goeie combi...)

Doing crazy acrobatics on the sofa is his favourite passtime, however much mommy dislikes it...

Lekker gek doen op de bank, tot wanhoop van moeders...


The sweater had a zip, which was included in the kit I got from Marijke (from SnB) (just like that!, and I still have a kit with red yarn, gifted by her too...). First I crocheted a row of sc's for some added sturdiness and then it was easy enough to sow the zip in place.

De trui had een ingezette rits, die bij het pakket zat dat ik van Marijke (van SnB) had gekregen (zomaar gekregen!, en ik heb nog een pakket met rode wol liggen, ook van haar...). Eerst een rij halve vasten gehaakt voor wat meer stevigheid en daarna gewoon met de hand de rits erin gestikt. Het viel eigenlijk best mee!   


The big change from the pattern was how the front pocket was knit. According to the pattern, it was knit separately, but I knit it as a tube. I increased by knitting in the front and back of the required number of stitches, the knitting the normal stitches as the front pocket and the increases as the 'inside' of the tube or the back of the pocket. Then, after decreasing, I knit the stitches together again. A bit fiddly, but definitely easier than sewing this piece together!


De grote afwijking was de voorzak. Volgens het patroon moest die apart worden gebreid, maar ik heb er een etui van gemaakt. Ik heb gemeerderd door elke steek voor en achter te breien, de gewone steek als de voorkant op een naald te zetten en de gemeerderde steek op een andere naald voor de achterkant van de zak. En zo omhoog breien tot de vereiste hoogte, met minderingen en dan weer samenbreien. Het klinkt wat ingewikkeld, maar zeker gemakkelijker dan alles weer vastnaaien!

And then I picked up the stitches for the pocket openings. Easy peasy! So the only thing I had to sew on there, was the red bits. The hood looked a bit large for my liking, but turned out fine. Kids have bigger heads than you think...


En toen heb ik de steken opgepakt voor de zakopening. Heel eenvoudig! Het enige wat ik dus daar moest naaien, was de zijkant van het stukje rood. De capuchon leek wat groot uit te vallen, maar het viel best mee. Kinderen hebben altijd grotere hoofden dan je denkt...Now on to Lapwing for Hannah, from The Rowan Story Book of Little Knits!

Nu verder met Lapwing voor Hannah, uit The Rowan Story Book of Little Knits!

Friday, December 25, 2009

Merry Christmas

A light in the darkness and a new beginning... Merry Christmas everyone!

Monday, December 21, 2009

Darn it!


Today's blog is sponsored by Darn It! The company that brings you free holes in your socks... You can image my shock and horror and dismay when I found not only a hole this size in one of my Salida's, but an impending hole in the other sock as well...
So, straight away, I dipped into my basket of remnants for my sock blanket, and halleluja!, found the green yarn I used for these socks. Instead of just darning the hole, I decided more desperate measures were necessary and I reknit over the hole. I took up the stitches several rows below the hole and just knitted up, taking up the side stitches as I went along. Afterwards, I fastened the two layers together with some invisible inside stitching, and now I'm the proud owner of hole-less Salida's once more.

Dit blogje wordt vandaag gesponsord door de firma Sleets, de firma die u gratis gaten in sokken levert... Je kunt je voorstellen hoe ik schrok toen ik merkte dat ik niet alleen een gat zo groot als Groenland had in een van mijn Salida's, maar dat ook de andere sok op doorbreken stond...
Dus dook ik direct in mijn sokkendekenmand op zoek naar het restje groen en halleluja!, daar vond ik het garen dat ik voor deze sokken had gebruikt. In plaats van te mazen besloot ik dat hier ingrijpender maatregelen nodig waren, en dat ik maar over het gat heen moest breien. Ik heb de steken opgenomen een paar toeren onder het gat en ben gaan breien, aan de zijkant steken opnemend. Daarna heb ik aan de binnenkant de twee lagen aan elkaar vastgenaaid en nu ben ik weer de eigenaresse van twee gatloze Salida's!

There is only one problem though...
Ik heb alleen één probleem...


Look at that colour!!! I can definitely see I've been wearing these baby's out... The colour has totally faded on the feet. The legs aren't too bad, but even there I can see that these beauties have been suffering in the washing machine over the last few months...
Anyway, I've decided this is the technique for me! I can repeat my skills again today, because when I put on my Berlins, I discovered another large, gaping hole in it... Sigh...

Kijk eens naar het kleurverschil!!! Ik kan zien dat ik deze schatjes echt tot op het bot heb afgedragen. De kleur is op de voeten totaal vervaagd. De benen zijn niet zo erg, maar zelfs daar is te zien dat ze vaak en met liefde zijn gewassen... 
Hoe dan ook, dit is de techniek die voor mij werkt! En ik kan vandaag direct weer aan de slag, want toen ik mijn Berlins vanochtend aantrok, zag ik dat daar ook een enorm, gapend gat in zat... Slik...
Tomorrow a more positive blog, about me and my new Trinity Stitch Hat!


Morgen een fijner blogje, over mij en mijn nieuwe Trinity Stitch-muts...

Friday, December 18, 2009

Snow!

Yes, lots of snow on many of the other Dutch blog sites! It's soooo beautiful outside! And even though it's extremely hectic and trains,buses, cars and bikes have the biggest problems getting anywhere, we're enjoying the silence of whiteness. On days like this, I'm glad we both work from home and the kids are in school only 2 mins walk away. Next to our local supermarket. No, here snow is not the end of the world. Even though both kids lost the mittens I knit them. Time for more hot chocolate...

Ja, heeeel veel sneeuw ook op veel andere Nederlandse blogsites! Het is buiten zoooo mooi! En ook al is het extreem hectisch en hebben treinen, bussen, auto's en fietsen de grootste moeite om ergens te komen - wij genieten van de stilte van al dat wit. Op dit soort dagen ben ik blij dat we allebei thuis werken en dat de kids op een school zitten die op 2 minuten lopen is. Naast de supermarkt. Nee, hier is sneeuw niet het einde van de wereld. Ook al hebben beide kinderen de wanten verloren die ik laatst had gebreid... Tijd voor nog een warme chocolademelk....
Tuesday, December 8, 2009

Getting closer to Christmas / Kerst komt steeds dichterbij


Pictures 1 and 9 - crocheted ornaments from Crochet Today!
Picture 2 - only animals until Christmas, I'm afraid. Nothing to see here yet...
Pictures 3 and 4 - kitchen Christmas from Albert Heijn
Picture 5 - socks and more socks
Picture 6 - snowflakes (www.papersnowflakes.com)
Picture 7 - homemade angels
Picture 8 - Santas

Saturday, December 5, 2009

The gift of giving / Geven is net zo leuk als krijgen

Yes, my present was for Mijke! Jaaaa, mijn cadeautje was voor Mijke!

She loves cooking, and is actually quite good at it too! So, I gave her a nice brownie recipe with ingredients, and made a kitchen apron out of a green kitchen towel and loads of sparklies. I hope she likes it!

Mijke houdt van koken en kan het ook enorm goed! Dus heeft ze van mij een lekker brownierecept gekregen met ingrediënten, en een zelfgemaakte keukenschort van een groene keukendoek en heel veel glitters. Ik hoop dat ze het leuk vindt!


And what I got? En wat ik heb gekregen?


Met dank aan mijn Sinterklaas.... (????)

Thursday, December 3, 2009

Wie zoet is krijgt lekkers (updated/bijgewerkt)

No English title this time, as it is hard to translate :)
When I was in the shops today with wee H, she was a bit sad when I told here she was not going to get a Sinterklaas dress-up suit. No way, because in my opinion a Sinterklaas does not wear shiny plastic fabric. A Sinterklaas wears a soft velvety cape. And straight away, the cogs in my head started to turn. Because really, who can say no to such a gorgeous blond girl? So, after dinner we got to work straight away. An old curtain was turned into a luscious cape, with elastic at the top around the neck and a shiny gold cord to close it. And with some car board the mitre was done in a few minutes. I put elastics on the sides, so that she can still wear it when she's 16.
Of course, she wanted to try it on straight away, even though she was still dripping wet from her bath and wearing her wee brother's Spongebob bath towel.
And because Sinterklaas never comes alone, I also made a little Piet hat for wee S, so that tomorrow they look great together on the way to school and the Sinterklaas celebrations! I'm extremely happy!

Geen Engelse titel dit keer, want dit is niet te vertalen :)
Toen ik vandaag met kleine H in de winkel stond, was ze een beetje verdrietig toen ik zei dat ze geen Sinterklaasverkleedpak kreeg. Nee hoor, want ik vind dat een Sinterklaaspak niet van glimmende plasticstof moet zijn. Een Sinterklaaspak moet zijn gemaakt van velours. En direct begonnen de radertjes te draaien. Want ja, wie kan er nou nee zeggen tegen zo'n lief blond meisje?
Dus gingen we na het eten direct aan de slag. Van een oud gordijn werd al snel een cape gemaakt, met elastiek bovenaan en een mooi goudkleurig koordje voor het dichtknopen, en met karton als versteviging hadden we ook zomaar een mijter klaar. Met elastiek aan de zijkanten, zodat hij ook past als ze zestien is ;)
Natuurlijk moest hij direct gepast, ook al zat ze nog na te druppen van het bad in haar broertjes Spongebobhanddoek...
En omdat alleen een Sinterklaasverkleedpak wat zielig is, maakte ik ook nog even een mutsje voor kleine S, zodat ze morgenochtend helemaal mooi bij elkaar passend naar school kunnen lopen... Helemaal blij!
Not totally content, as the hat resembled Frank Spencer a bit too much, so I took off the elastic, added another band of velvet, with a bit of gold trim and then added elastic again. I also found some lace in my sewing box, so little Piet is now ready to go out and hand out presents! (Well, this one only wants to receive presents!) The Sinterklaas robe also got a bit of a gold trim. Both now look fit for a king!

En toch was ik niet helemaal tevreden, omdat het pietenpetje te veel Frank Spencer was :). Dus het elastiek er weer af, een extra ring velours en daarna wat goudborduursel over de rand en weer elastiek erom. Ik vond ook nog wat kant in mijn naaidoos, dus kleine Piet is nu klaar om cadeaus te gaan uitdelen! (Nou ja, deze Piet wil eigenlijk alleen maar cadeautjes HEBBEN!) Het Sinterklaaspak is ook wat verguld. Beide zien er nu puik uit!And this was in my mailbox today. Yes, I got a present too! Tomorrow I'll show you what I got and I made for my Secret Sinterklaas...

En dit zat vandaag in mijn brievenbus. Ja! Ik heb ook een cadeautje gekregen! Morgen laat ik zien wat ik heb gekregen en wat ik zelf heb gemaakt voor mijn Sinterklaasbrievenbusruilcadeautjesfeest!

Wednesday, December 2, 2009

Knitting tree/Breiboom

It's become a bit of a tradition, that on the Wednesday before Sinterklaas we do something 'fun' at SnB Fryslân. Last year we all knit a beautiful scarf for the cow which stood in front of our café, but as the cow is no longer there (the café has new owners, and the cow disappeared, along with the scarf), we decided to try some Landscape Knitting. A first attempt was made during a day out on Schiermonnikoog a while back, but this time it was serious. The tree in front of Café Wouters was decorated beautifully, with scarfs in all colours, with flowers, text and patterns. It looks amazing! We can't wait until tomorrow, to see what it looks like in daylight.
A photo impression (including waiter, who not only brought out yummy treats, but who also read the traditional Sinterklaas poem).

Het is traditie geworden: op de woensdag voor Sinterklaas wordt er iets leuks gedaan binnen SnB Fryslân. Vorig jaar breiden we met z'n allen aan een prachtige sjaal voor de koe voor het café waar we altijd breien, maar bij gebrek aan koe dit jaar (het café is van eigenaar veranderd en de koe is verdwenen, met sjaal) besloten we ons te wagen aan Landscape Knitting. Een eerste aanzet werd al gegeven tijdens een dagje Schier een tijdje terug, maar dit keer was het menens. De boom voor Café Wouters werd prachtig versierd, met lapjes in allerlei kleuren, met bloemen, tekst en patroontjes. Het ziet er nu prachtig uit! We kunnen niet wachten tot morgen, om te kijken hoe het er bij daglicht uitziet.
Een foto-impressie (inclusief ober, die niet alleen heerlijke hapjes bracht, maar ook het traditionele gedicht voorlas)!