Wednesday, January 27, 2010

Slowly progressing

At the moment, I'm in a spinning mood. Knitting, especially knitting patterns, requires concentration, and at the moment, I find it hard to keep that concentration. It's okay during the day, especially because I 'have to' concentrate for work and stuff, but as soon as the kids are in bed, I'm zonked. That is why progress on these beauties is slow. Veeeeeeery slow. But they are progressing! I've arrived at the large heel and am liking what I'm seeing.

I did 6 repeats of the pattern on the leg, and I think they're just about long enough for my liking. I have fat legs and fat ankles, so the pattern will stretch out a little bit more than it does here, on the McVities cookie jar!

The fun thing about this pattern is that it gets split in the middle on the front of the leg, where the big double cable turns into two small ones, like the ones on the side, with straight lines appearing where you increase the stitches. The pattern is beautiful and very clever! Janneke is such a talented designer! I also like the combo with the yarn. There is a slight spiral going up (or down, depending on how you look at it) the sock, which annoyed me at first, but it gives great stitch definition. My needles are horribly bent because of jamming this project in its little project bag, so I think it's time to just leave it out and proud. Maybe it help me finish it more quickly too!

Het vordert langzaam...
Momenteel ben ik veel aan het spinnen. Breien, vooral het breien van patronen, vereist concentratie, en concentratie is iets waar ik momenteel niet veel van heb. Overdag gaat het wel, omdat ik me 'moet' concentreren op mijn werk en alles, maar zodra de kinderen op bed liggen, ben ik op. Daarom gaat het met deze prachtige sokken zo langzaam. Heeeeel langzaam. Maar ze vorderen wel! Ik ben nu bij de grote hiel en vind ze echt prachtig worden.

Ik heb zes herhalingen van het patroon gedaan op het been en ik vind ze net lang genoeg. Ik heb dikke benen en enkels, dus het patroon zal toch nog wat verder uitrekken dan hier, om de McVities koekjestrommel!

Het mooie aan dit patroon is dat het midden voor op de voet wordt gesplitst, en de grote dubbele kabel verandert in twee smalle kabels, zoals die aan de zijkant van het been. Er groeien door het meerdere rechte lijnen uit die over de voorvoet lopen. Het patroon is prachtig en erg slim bedacht! Janneke is zo'n getalenteerde ontwerper! Ik vind de combinatie met het garen ook erg mooi worden. Er loopt een spiraal over de sok, die ik eerst echt vreselijk vond, maar nu ben ik eraan gewend en vind ik dat de steken er juist mooi door uitkomen. Mijn naalden zijn enorm krom gaan staan doordat ik de sokken steeds terug duwde in mijn etui, dus ze liggen nu lekker op de rug van de bank. Misschien helpt dit om ze snel af te maken!

Verder wil ik nog even reclame maken voor mijn twitterveiling: handgebreide sokken van mij, dus bieden maar!!!!

Friday, January 22, 2010

News / Nieuws

Certain things are meant to be shared on a blog. Other things aren't. But still, sometimes you just have to post about something. However much you don't want to. Like the fact that my mom is ill. And it's serious and very unfair. The big C has wormed its way in our family again. We're all still trying to get to grips with the situation, trying to understand what is happening, catching up with what has been going on and looking forward to what needs to be done. We're in survival mode. All over again. I'll probably keep people updated via e-mail, but don't hesitate to contact me.


Bepaalde zaken zijn er om op een blog te delen. Andere niet. Maar toch moet je soms ergens echt iets over zeggen. Ook al wil je dat niet. Zoals het feit dat mijn moeder ziek is. Het is ernstig en zo niet eerlijk. Het K-monster heeft zijn weg weer naar onze familie gevonden. We proberen een beetje te begrijpen wat er aan de hand is, wat er gebeurt, wat er is gebeurd en wat er allemaal nog moet gebeuren. We zijn een beetje in overlevingsmodus. Alweer. Ik houd iedereen waarschijnlijk via de mail wel op de hoogte, maar je mag me ook altijd mailen.

Thursday, January 21, 2010

Solace / Troost
Taking comfort in the little things, because the big things are a little bit too much at the moment...

Troost zoeken in de kleine dingetjes, want de grote zijn nu even een beetje te veel...

Thursday, January 14, 2010

Haiti

No need to explain. Please donate money, it's the only way we can help...

Doctors without Borders

Dit hoef ik niet uit te leggen. Maak nu nog geld over, het is de enige manier waarop we een beetje kunnen helpen...

Giro 555
Artsen zonder Grenzen

* Please send out this Knit Signal to all your knitter friends. For more information, go to the Yarn Harlot.

Monday, January 11, 2010

Green living, step 2

I already explained earlier that we want to become a bit more of an eco-friendly family. We're trying to not spend too much on non-eco food stuff and other products. We eat with the seasons, grow (as much as possible of) our own fruit and veg and try to keep use of the car to a minimum. And with the current weather, that is not easy, I have to say!
To welcome spring back into our world (well, after 3 weeks of continuous whiteness outside, however pretty, who wouldn't - apart from yous Canadians who live with snow 6 months of the year ;) ), I started looking around for some interesting seeds and plants for our allotment. And boy, did I hit the jackpot at the Webwinkel van Vergeten Eten! Masses and masses of seeds of plants that we have 'forgotten', that are almost not grown here anymore and which would definitely enrich our horticultural heritage. I ordered two packages, one with beans and peas (which get eaten here a lot, and I'm very curious about the European soy beans) and the one with Incan culinary secrets (we also like our kidney beans, and I'm interested to see if we can grow quinoa too!). With the eco potatoes, our garden should be brimming with nice foodies this year. I can't wait!

If only we could also have some chickens....


Groen leven, stap 2

Ik heb eerder al eens uitgelegd dat we hier wat ecologischer willen leven. We proberen niet te veel geld uit te geven aan niet-eco eten en andere producten. We eten met de seizoenen mee, verbouwen (zoveel mogelijk) onze eigen groenten en fruit en proberen de auto zo min mogelijk te gebruiken. En dat is met het huidige weer erg lastig, moet ik toegeven!

Om alvast weer naar het voorjaar toe te werken (wie zou er na 3 weken witte wereld buiten niet weer zin in krijgen), ben ik wat rond gaan surfen op zoek naar interessante zaden en groenten voor de volkstuin. En ik heb me toch wat leuks gevonden op Webwinkel van Vergeten Eten! Massa's zaadjes van groenten en fruit die we zijn 'vergeten', die amper nog worden verbouwd en die zeker een verrijking zijn van ons erfgoed. Ik heb twee pakjes besteld, een met bonen (die hier veeeeeel worden gegeten, en ik ben erg nieuwsgierig naar de Europese sojabonen) en een met culinaire geheimen van de Inca's (we houden ook van kidneybonen en ik ben nieuwsgierig of we hier ook quinoa kunnen telen!). Met de eco aardappelen hopen we op een goede en lekkere oogst dit jaar. Ik kan amper wachten!

En als we nou ook nog kippen zouden kunnen houden...

Pink knitting challenge

For some strange reason, I've decided that I'm going to knit less pink this year. If you look through my projects over the last year or two, the colour pink is just slightly over-represented, and that needs to change! I'm noticing a shift towards greans and blues, especially petrol, as this is a colour which seems to suit me very well, so that's good.
But on the needles at the moment are:
- Saskia, in pink
- Lapwing, in pink
- Sokkenpad, in pink
- Scarf and hat from Garnstudio, in pink.

That's a lot of pink!

Hmmm.... I decided to undo this wrong by finishing off this last project. It's a gift for Elayah, who's turning two today (a big hoera!!!!). I could not decide on what to buy her as a gift, and as the wintry weather is here to stay for a little while longer, I decided to knit her as nice hat and scarf. Unfortunately, because of my quite last-minute decision, I did not have time to knit mittens, but I might do that later this week and then send them off to her by post. Package is wrapped, Sam's nearly ready to go and is already looking forward to eating my cake...

There is a bit of a problem with the list above though... My Sokkenpad. Gone. Nowhere to be found. I think I might have left it in the café last Wednesday. I thought I had put it in my bag, but I suspect I left it on the sofa. The search here continues, but I have sent off an e-mail, just in case...

NEWS FLASH: Found them! They were, of course, in my laptop bag, which I took to the hospital on Thursday...

De roze uitdaging

Om de een of andere vreemde reden heb ik besloten dat ik dit jaar minder roze ga breien. Als je mijn projecten van de afgelopen jaren bekijkt, zie je dat roze toch een beetje de dominante kleur is. En dat moet veranderen! Ik merk al een verschuiving richting meer groen- en blauwtinten, vooral petrol, omdat ik die kleur erg goed bij me vind passen. En dat is prima.

Maar op dit moment heb ik op de naalden staan:
- Saskia, in roze
- Lapwing, in roze
- Sokkenpad, in roze
Sjaal en muts van Garnstudio, in roze.

Dat is veel roze!

Hmmm.... Ik heb besloten dit recht te trekken door het laatste project maar snel af te maken. Het is een cadeautje voor Elaya, die vandaag twee wordt (hoera!!!!). Ik wist niet wat ik voor haar zou kopen, en omdat het winterse  weer nog wel even aanhoudt, besloot ik voor haar een lekkere warme muts en sjaal te breien. Helaas had ik door deze last-minute beslissing geen tijd voor de bijbehorende wanten, maar die maak ik misschien later in de week nog, en dan stuur ik ze op. Het cadeautje is al ingepakt, Sam staat in de startblokken en heeft al zin in mijn stukje taart...

Ik heb echter één probleem. Mijn  Sokkenpad. Weg. Foetsie. Ik denk dat ik hem afgelopen woensdag in het café heb laten liggen. Ik dacht dat ik hem in mijn tas had gestopt, maar misschien is hij op de bank blijven liggen. De zoektocht hier gaat door, maar ik heb ze ook maar even een mailtje gestuurd, voor het geval dat...

NEWS FLASH: Gevonden! Ze zaten, natuurlijk, in mijn laptoptas, die ik had meegenomen naar het ziekenhuis donderdag...

Saturday, January 9, 2010

Dream it!

I took the 43 Things Personality Quiz and found out I'm an
Organized Healthy Extrovert

Wednesday, January 6, 2010

With renewed energy.../Met hernieuwde energie...

I started watching my weight again... This time, I'm keeping a food diary, which already helps me at those difficult moments, when I would otherwise just grab a cookie, or make myself a sandwich...But my weight is not the only thing that is getting changed around the house, as my hands can tell you... I've been attacking my kitchen, more specifically the hob. That. Thing. Was. Dirty! Well, not the hob itself, but the burners... especially after making 'Stoofpeertjes' a few times and letting the stuff boil over a few times too often :D But, I'm getting there, with or without nails...

Ik ben weer wat aan mijn gewicht gaan doen... Dit keer houd ik een eetdagboek bij, wat al helpt op die moeilijk momenten, waarop ik anders gewoon een koekje snaaide, of een boterham smeerde... Maar mijn gewicht is niet het enige wat hier in huis verandert, wat mijn handen je wel kunnen vertellen... Ik ben goed bezig in de keuken, en dan vooral het fornuis. Dat. Ding. Was. Vies! Nou ja, niet het fornuis zelf, maar de branders... vooral na een paar keer stoofpeertjes maken en een paar keer te vaak laten overkoken :D Nou ja, ik kom er wel, met of zonder nagels...

Plus, my good intentions for the year:

Mijn goede voornemens voor dit jaar:

Start using soap nuts / Wassen met wasnoten
I ordered a trial packet and received it today. If I calculated it correctly, it could save me a lot of money! Just think about it:
I do around 5 full loads of laundry a week, 4 coloured and 1 white (on average). If I get the normal washing liquid, a bottle will get me 20 loads, and will then last 4 weeks. That would mean I need 13 bottles of washing liquid (I don't like using powder, I'm a liquid girl) per year. Assuming I buy the 'expensive' stuff at the normal price, this costs me around 5.50 Euros a bottle (although I'm thoroughly in love with Robijn at the moment, which is a bit dearer). Just for washing liquid, this would be 12 x 5.50 = 66 Euros.
Add softener to that, say, another 10 bottles, at 2.50 Euros a go. That's another 25 Euros. A whopping total of 91 Euros. Just on detergent!
For the soap nuts, I would need around 2 kg of nuts, which would cost me 17 Euros. Add postage (around 7 Euros) or pick it up in Sneek (which is not that far, and I have a friend living there) and you're done for the year! The. Entire. Year! You don't even need softener! A quarter of the costs, that's saving myself a whole Knitpicks Pro Deluxe Needle Set!
And it's a lot better for the environment too, of course!

Ik heb vandaag een proefverpakking wasnoten ontvangen. Als ik het goed heb berekend, kan ik hier enorm veel geld mee besparen! Denk maar na:
Ik doe ongeveer 5 volle wassen per week, 4 gekleurde en 1 witte (gemiddeld). Als ik normaal wasmiddel gebruik, haal ik 20 beurten uit een fles, dus gaat die 4 weken mee. Dus heb ik 13 flessen per jaar nodig (ik hou niet zo van poeder, ben echt een gelmeisje). Als ik het 'dure' spul koop tegen de normale prijs, kost me dat ongeveer 5,50 euro per fles (hoewel ik momenteel erg verliefd ben op Robijn, wat iets duurder is). Dus alleen aan wasmiddel ben ik dan 12 x 5,50 = 66 euro kwijt.
Voeg daar nog de wasverzachter aan toe, nog een fles of 10, tegen 2,50 euro per keer. Dat is nog eens 25 euro. In totaal dus 91 euro. Alleen al aan wasmiddel!
Als ik wasnoten gebruik, heb ik per jaar zo'n 2 kilo nodig, wat 17 euro kost. Voeg nog de verzendkosten daaraan toe (zo'n 7 euro, tenzij ik naar Sneek rijd, waar een vriendinnetje van me woont), en je bent gewoon klaar voor het hele jaar! Het. Hele. Jaar! Je hebt zelfs geen wasverzachter nodig! Een kwart van de kosten, genoeg om voor mezelf een hele Knitpicks Pro Deluxe Naaldenset te kopen!
En het is natuurlijk veel beter voor het milieu!


Buy fruit and veg from the greengrocer's, if we're not producing it ourself / Fruit en groente halen bij de groenteboer, tenzij we het zelf verbouwen
We recently got a new greengrocer's in town. I love it! It has all the stuff we need, locally produced, at great prices. Still, the competition from the supermarkets is killing, which means that in our town, which has around 100,000 inhabitants (let's call it a city, haha), there are less than 5 real greengrocer's. True! Isn't that horrible!!! So, we've decided to sponsor these small entrepreneurs more and get our stuff from there. I hope to be on first-name terms with the guy soon!
We hebben er sinds kort een nieuwe groenteboer bij op de Schrans, Doldersum. Ik vind het geweldig! Het heeft alles wat we nodig hebben, spul uit de buurt, tegen een prima prijs. Toch blijft de concurrentie van supermarkten moordend, wat inhoudt dat hier, in Leeuwarden, een stad(je) met zo'n 100.000 inwoners het aantal echte groenteboeren op een hand te tellen is. Echt! Is dat niet vreselijk!!! Dus hebben we besloten de lokale middenstand wat meer te sponsoren en daar onze groente en fruit te halen. Ik hoop hem binnenkort bij z'n voornaam te kennen!


Buy meat from the butcher / Vlees kopen bij de slager
The same applies here, and as it's nearly nextdoor to the greengrocer's, I can get what I need in one go. We are cutting down on meat though, especially mince and crap pre-processed stuff. Did you know that sausages contain around 30% meat? I don't even wanna know what the other 70% is...
Hier geldt hetzelfde, en omdat de slager bijna naast de groenteboer is, kan ik daar alles halen wat ik nodig heb. We eten toch al minder vlees, vooral gehakt en voorbewerkt spul. Wist je dat in worstjes soms maar 30% vlees zit? Ik wil niet eens weten wat in de andere 70% zit...

Bake our own bread / Ons eigen brood bakken

This one will take some planning. Luckily, I found a great bread recipe here, and my uncle is a baker. I still have to make an appointment with him to go round and pick up a big sack of flour and yeast. Let's say we'll be starting that from February ;)
Dit kost nog even wat tijd. Gelukkig heb ik hier een geweldig broodrecept gevonden en is mijn oom bakker. Ik moet nog even een afspraak met hem maken om een grote zak bloem en gist op te halen. Laten we zeggen dat we hiermee in februari beginnen ;)

Walk every day / Elke dag wandelen
That has been going great. And as we love walking, it's not even a chore. Apart from when it's raining of course... It can be combined neatly with our shopping at the butcher and greengrocer's. It's a nice half hour walking, perfect for the Tuesday and Friday morning work-out...
Dat gaat al prima. En omdat we wandelen leuk vinden, is het niet eens een moetje. Behalve wanneer het regent, natuurlijk... We kunnen het mooi combineren met de boodschappen bij de slager en de groenteboer. Die zitten op ongeveer een halfuur lopen, perfect voor op de dinsdag- en vrijdagochtend...

Sell more stuff online / Meer spullen online verkopen
We've been selling loads of stuff on Marktplaats. It's been a great little earner over the Xmas period and we intend to keep it going. Have a look at our ads and let us know if there's something you like!
We hebben al veel verkocht op Marktplaats. Het was een geweldige manier om wat geld bij elkaar te sparen voor de Kerst en we gaan er lekker mee door. Sneup maar even door onze advertenties om te kijken of er iets tussen zit!

Send more cards to people I love / Meer kaartjes sturen aan vrienden en familieI know how much I like getting a card on my birthday (April 14, by the way), or when I'm down, working on a difficult project, etc. Even an e-mail can cheer me up. My mission this year is to spread some happiness around, in a sort of PIF (Paying it Forward) kind of way. I've bought a whole packet of cards, and we've got stamps coming out of our noses (because of our Marktplaats activity, haha), so no better time to start than now!
Ik weet hoe fijn ik het vind om een kaartje te krijgen als ik jarig ben (14 april, trouwens), wanneer ik wat depri ben, werk aan een lastig project, etc. Zelf een mailtje kan me al weer opvrolijken. Mijn missie dit jaar is om wat van dit geluk te delen met anderen. Ik heb een heel pak kaarten gekocht en aangezien de postzegels ons dankzij Marktplaats echt uit de neus komen, kan ik daar direct mee beginnen!

Knit more for me / Meer dingen voor mezelf breien
Yes. I should! Starting with Spoke (also here). I'm devoting my time at the Handwerkbeurs in Zwolle next month to buying the yarn for this!!!
Ja. Dat moet ik zeker doen! Als eerste Spoke (ook hier). Ik ga op de Handwerkbeurs in Zwolle op zoek naar geschikt garen!!!

And that's enough for now... More knitting stuff next time!
Dat is voor nu wel even genoeg... Volgende keer weer breiwerk!

Friday, January 1, 2010

A fresh start / Een fris begin

We started our new year fresh and early on the beach. We decided to do our own little 'Elfstedentocht', going from Leeuwarden to Harlingen, Workum and then Hindeloopen.
We begonnen het nieuwe jaar vandaag fris en vroeg op het strand. We besloten een kleine 'Elfstedentocht' te rijden, vanuit Leeuwarden naar Harlingen, Workum en Hindeloopen.


At Workum, the beach was covered with a nice layer of fresh snow, which created a beautiful backdrop for pictures and made it a great place for running around and playing. At the edge of the sea, the water was frozen, and with Steve, the kids were collecting big chunks of ice, which they were then lifting like weightlifters...
Bij Workum lag er een mooi laagje verse sneeuw op het strand, waardoor het een prachtig plekje was om foto's te nemen en rond te rennen en te spelen. Aan de waterkant was de zee zelfs bevroren, zodat de kids met Steve grote brokken ijs konden losmaken om er daarna als gewichtheffers mee rond te lopen.

Our little Superman. With his new mittens which I knit on New Year's Eve. Idiot mittens this time, so that he will definitely NOT be losing them. His big sister is getting new mittens as well, as hers can't be found anywhere. Such a good thing that knitting mittens is quick and easy, and fun!
Onze kleine Superman. Met zijn nieuwe wanten die ik op Oudjaarsavond nog heb gebreid. Wanten aan een touwtje, zodat hij ze deze keer echt NIET kwijt kan raken. Voor zijn grote zus staan er ook nog een paar op de naalden, want ook die van haar zijn nergens te vinden. Het is maar goed dat wanten breien zo snel en gemakkelijk en leuk is!
All covered up in knitwear!
Allemaal lekker warm aangekleed!

Here's me with my new hat and Sam with his new mittens! My hat is knit from purple sportsweight I got from Siem and Sams mittens are from double thread sock yarn from my stash.
Hier ben ik met mijn nieuwe muts en Sam met zijn nieuwe wanten. Mijn muts is gebreid van paarse dikke wol van Siem en Sams wanten van een dubbele draad sokkenwol uit mijn stash.