Monday, March 30, 2015

Meeting the likeminded folk - Vergaderen Plus

Whenever I tell people that one of my hobbies is spinning, I often have to clarify that this does NOT involve a gym, or a bike. Last weekend, no explanation and clarification was necessary, because we were here. Tadaaa... See, chair on the left, that's mine...
Als ik mensen vertel dat spinnen een van mijn hobby's is, moet ik vaak uitleggen dat ik daar NIET voor naar de sportschool hoef en dat ik ook niet op een fiets zit. Afgelopen weekend hoefde ik niets uit te leggen, want we waren hier. Tadaaa. Zie, die stoel helemaal links? Die's van mij.


With four amazing women, I'm on the board of the National Spinning Group. We spin, spin and spin some more. We chat, laugh, shed a tear and share everything from apple pie recipes to life stories. It's amazing. Not just with the board, though. I have my own spinning groupies in Fryslan, and in October there will be over 200 of us in one room again. Can't wait!
Met nog vier fantastische vrouwen zit ik in het bestuur van de Landelijke Spingroep. We spinnen, spinnen en spinnen nog wat meer. We kletsen, lachen en huilen met elkaar, en delen alles van appeltaartrecepten tot levensverhalen. Heerlijk! Maar niet alleen het bestuur hoor. Ik zit hier in Fryslan in een spingroep, en in oktober zitten we weer met zijn 200+ in een zaal te spinnen. Ik kan niet wachten!

Last Saturday was our annual members meeting. This consists of 23 minutes of going through the agenda of the meeting, and then the rest of the day we do the spinning and chatting bit. We also have our own little fair, where you could buy the loveliest wool, from raw fleeces to home-dyed beauties, spindles and (sheep) mugs, dye material and spinning wheels. (Photo taken just before all the spinners arrived...)
We hadden afgelopen zaterdag onze jaarvergadering. Dat betekent dat we 23 minuten vergaderen en de rest van de dag gezellig zitten te spinnen en kletsen. We hadden ook onze eigen markt, waar de fijnste wol, van ruwe vachten tot zelfgeverfde beauties, tollen en (schapen)mokken, verfstoffen en wielen te koop waren. (Foto net voor de komst van de spinners...)Yes, I caved. I caved hard. I bought a little lamb (well, a fleece) of light-grey Blauwe Texelaar. It's had a bath and is now drying (it nearly scared the husband to death - it was still in the tub when he came home late last night and let's say, the husband was a bit surprised to see a dark shape lying there...).
Yup, ik ging voor de bijl. Hak. Ik kocht een lammetje (nou ja, een vachtje) lichtgrijze Blauwe Texelaar. Die heeft een badje gehad en ligt nu te drogen (manlief schrok zich bijna dood - het schaapje lag nog in bad toen hij 's nachts laat thuiskwam, en manlief was nogal verbaasd een donkere vorm in het bad te zien liggen...).


And, I wanted some more mustard Romney (thanks Aretta!), which was complemented by the apple-green and turquoise merino - I still have some darkgreen-turquoise at home - and contrasted by red Leicester... And that Glow in the dark just had to come along.
Verder had ik nog niet genoeg mosterdgele Romney (dus even bijgevuld, fijn, Aretta!), vond ik de turkooizen en appeltjesgroene merino er mooi bij passen - ik heb nog donkergroen-turkoois thuis-, het contrast met de rode Leicester fantastisch en de Glow in the dark kon ik niet laten liggen...Even though we didn't see as many spinners as we had counted on, the atmosphere was great and we all had a relaxed day. Tonight will be carding night...
Ook al waren er minder spinners dan verwacht, de sfeer was geweldig en we hebben allemaal genoten van een ontspannen dagje. Vanavond lekker een lammetje kaarden!

1 comment:

Marbada said...

Heerlijk zijn dat soort dagen, zo lekker relaxed en de rest snapt je gewoon........ ;-)