Spindling in a church

Not your everyday location for a yarny event... If you don't take all the 'long yarns' into account that may have rolled off the pulpit here in years gone by... After holding the 'Brei- & Haakdagen' in Nieuwegein for a few years, the organizer realized that there was a great desire for a similar event in the north of the country.

Spinnen in de kerk... Nou hangen ze regelmatig aan de balken, maar het ging hier toch even over iets anders... Nadat de Brei- & Haakdagen al een paar keer in Nieuwegein waren georganiseerd, kwamen de noorderlingen aan met de vraag of zoiets ook een keer dichter in de buurt kon.

In the run-up to the event, I was asked whether I wanted to give spindling workshops again. Not just the short ones, like I did in Nieuwegein, but also a long one. Could I fill 2.5 hours talking about spindling and teach students enough skills for them to go home happy and addicted?

Tijdens de voorbereidingen werd ik gevraagd of ik weer spintolworkshops wilde geven. Niet alleen de korte, zoals in Nieuwegein, maar ook een lange. Zou ik 2,5 uur kunnen volkletsen over tolspinnen en de workshoppers genoeg kennis over de diverse technieken bijbrengen on ze tevreden en met een nieuwe verslaving weer naar huis te zien gaan?

Well, yes! I thoroughly enjoyed myself in Groningen! The short workshops took place in the (serene) choir of the Der Aa-church, the long one at the Movie Academy. And did I take pictures? Of course not... But, I did make it onto the small screen! You can see me (well, my pink shawl, mainly) at 0:09, 0:34 and 1:07.

http://www.youtube.com/watch?v=YFnEA1XjusE&feature=share&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DYFnEA1XjusE%26feature%3Dshare&app=desktop

Nou, ja! Ik heb mezelf enorm vermaakt in Groningen! De korte workshops werden gehouden in het (serene) koor van de Der Aa-kerk, de lange in een zaal van de Filmacademie. Heb ik foto's gemaakt? Natuurlijk niet... Maar ik ben wel op tv geweest! Ik (nou ja, vooral mijn roze shawl) ben in het bovenstaande filmpje te bewonderen op 0:09, 0:34 en 1:07. 

On the Friday, I also helped out at the Wereldwol stand. My favourite yarn enabler, way too closeby ;)

Op de vrijdag heb ik ook nog meegeholpen in de stand van Wereldwol. Mijn favoriete breiwinkel en veel te dichtbij ;)

A few pictures of the event... I hope this will be a repeat event!

Toch een paar foto's van de dag(en), met dank aan de Breidag Facebook-pagina! 
During the long workshop, one lovely lady gave me two of her spindles... Amazing! (Thanks again Kitty H!!!) I've been spindling away on them and they seem to enjoy living in our house...

Tijdens de lange workshop kreeg ik gewoon twee tollen... Fantastisch! (Nogmaals bedankt, Kitty H!) Ik heb al een heel eind op de tolletjes weggesponnen en ze lijken het wel fijn te vinden hier bij ons in huis...Next blog: knitting!

Volgende blogje: breien!

Comments

Marbada said…
Aaaahhh Balen!! Ik wou dat ik je blog beter gelezen had, ik was nl vlakbij op vakantie en had graag meegedaan...........))-; ik zit nu echt t balen als een stekker!!
Maar leuk dat jij het leuk heb gehad.

Popular posts from this blog

Where the Peeriewinkle goes a-dyeing

A cowl with a twist - Een cowl met een twist

Spreading the love