Friday, April 17, 2015

A cowl with a twist - Een cowl met een twist

I have never been a fan of cowls, I never saw the point really. Why knit a cowl, with a set circumference when you can knit a long shawl or scarf, which you can wrap around your neck as loose or tight as you want? Hence, no cowls in my wardrobe.
Until recently. See, I got this book on brioche. Long story...
Ik ben nooit een fan geweest van cowls. Ik zag niet echt in waar ze nou goed voor waren. Waarom een cowl breien, met een vaste omtrek, als je ook gewoon een sjaal of omslagdoek kunt breien die je zo strak of los om je nek kunt slaan als je wilt? Dus, ik had nog geen cowls in mijn kast liggen.
Tot voor kort. Want ik kocht een boek over brioche. Een lang verhaal...

Aeons ago, at a Breidag in Nieuwegein, I followed a workshop by this woman called Nancy Marchant - who spoke quite good Dutch, which confused me, because with a name like that, you'd expect her to be French, and not American, and definitely not an American who can speak Dutch - and I was tought the basics of brioche knitting. It fascinated me from the start. I had entire sweaters planned in the most intricate brioche patterns, two-colour of course (!), and was already buying yarn in my head.
Jaaaren geleden, op een Breidag in Nieuwegein, volgde ik een workshop bij een dame genaamd Nancy Marchant - die best goed Nederlands sprak, wat me wat verwarde, want met zo'n naam had ik verwacht dat ze Frans zou spreken, en niet dat ze Amerikaans was, of een Amerikaanse die ook Nederlands kon spreken - waar ik de basis van de brioche leerde. Fascinerend! Ik had al direct hele truien in mijn hoofd, met de ingewikkeldste briochepatronen, natuurlijk in twee kleuren (!) en was ook al aan het garenshoppen in mijn hoofd.

For some reason, life got in the way, and that sweater never got knit. Lots of others did though, some even in very intricate Fair Isle patterns. Why never brioche? No idea. It just didn't happen.
And then last year, at one of the Craftsy sales, I bought the refresher brioche course. Again, followed it, loved it, made plans... And then nothing.
Om de een of andere reden nam het leven het even over, en die trui werd nooit gebreid. Wel andere truien, waarvan zelfs eentje in Fair Isle. Maar waarom geen brioche? Geen idee. Het gebeurde gewoon niet.
En toen kocht ik vorig jaar op Craftsy, in de uitverkoop, een workshop over brioche, om mijn kennis op te frissen. Weer, fantastisch, allerlei plannen... En weer gebeurde er niets.

Until a while ago, I found out that Nancy Marchant was about to publish her second book. The sample pictures were so amazing, I immediately placed a pre-order. And this time, I was DETERMINED to knit something straight away. No dilly-dallying, no putting it on the backburner, no, STRAIGHT AWAY. What helped was this, a pattern that just screamed KNIT ME. So I did.
Yes, a cowl, but hey, you have to push your boundaries sometimes, don't you? I followed the instructions for the cast-on (complicated, but very doable with the clear instructions), burked and burped, burkYO!burked some more, and voila, before I knew it, it was time to bind off again. Now, THAT was a whole different cup of tea. Let me suffice to say that if you decide to switch around the colours, do NOT attempt an Italian bind-off at 11 at night, after a long day and when drinking wine. Big nono.
Tot ik een tijdje geleden ontdekte dat Nancy Marchant een tweede boek uit zou brengen. De voorbeeldfoto's waren zo fantastisch, dat ik direct een bestelling plaatste. En dit keer was ik VASTBERADEN om er direct iets uit te breien. Geen gedraal, geen gezeur, gewoon DIRECT. Wat wel hielp was dat er een patroon direct BREI MIJ! schreeuwde. Dus dat deed ik maar. 
Ja, een cowl inderdaad. Maar soms moet je je grenzen verkennen, toch? Ik volgde de instructies voor het opzetten (ingewikkeld, maar prima te doen met de duidelijke instructies), burkte en burpte, burkYO!burkte nog wat verder en voila, voordat ik het doorhad, moest ik alweer afkanten. Nou, DAT was even wat anders... Ik volsta ermee te zeggen dat als je de kleuren omwisselt, je die Italiaanse afkantmethode NIET moet gaan proberen om 11 uur 's avonds, na een lange drukke dag en een glas wijn (of zo). 
Echt niet doen.
But, a week later, when I had some time during the day time, after I had poured myself a fresh cup of coffee, it turned out to be a doddle. Very clear instructions on how to do it, and that soooo helps.
Without further ado, my cowl! I did flash it in a previous post, but I decided it deserved its own, with more piccies.
Maar een week later, toen ik even wat tijd overdag had, en een grote mok koffie had ingeschonken, bleek het een eitje. Erg duidelijke instructies, en dat helpt echt E-NORM. Dus tadaaa, mijn cowl! Ik had hem al in een vorige post laten zien, maar hij verdient toch echt zijn eigen verhaaltje, met meer foto's.
  

Pattern/patroon: Ring of Fire
Yarn/garen: homespun/zelfgesponnen merino/silk - merino

And what the best thing was? Nancy asked whether it could be used as a sample project on Ravelry. And she came running up to me at the Brei- and Haakdagen in Rijswijk a few weeks ago to admire the cowl in the flesh. And agreed to have her picture taken with me (no, that's not dirt on your screen, it's spinning fluff on my dress, hahaha). Thanks, Nancy, for the lovely chat and the compliments! I am now also getting ready to knit a Willow, although that Peacock is looking mighty fine... I am rummaging through my stash as we speak...
En wat nou het leukste was? Nancy vroeg of ze hem als voorbeeldproject mocht gebruiken op Ravelry. En ze kwam nog even buurten op de Brei- en Haakdagen in Rijswijk, een paar weken geleden, om de cowl in het echie te bewonderen. En ze wilde wel met me op de foto (en nee, er zit niks op je scherm, er zat spinfluf op mijn jurk, hahaha...). Dankjewel Nancy, voor het gekletse kletsje en de complimenten! Ik heb echt er enorm zin in om nu een Willow te breien, hoewel dat Peacock-patroon ook echt hard roept... Ik ben al aan het rommelen in mijn stash...
A few piccies from/of the book, to show you how great it is. If you want to get beyond plain knitting, want to stretch yourself, go buy it! You won't regret it!
Nog even wat foto's van/uit het boek, om je te laten zien hoe fantastisch het is. Wil je echt eens wat anders breien, iets nieuws leren, koop dat boek! Je zult er geen spijt van krijgen!

The dreaded bind-off. As you can sort of see, lots of piccies, which clearly show you how to do things. A mini workshop in a book, so to say. All the other techniques, the burks and burps, are also visually explained in this part of the book, to get you started properly.
De gevreesde afkantmethode. Je kunt wel zien dat het boek volstaat met plaatjes, erg handig om alles goed te leren. Een soort mini-workshop in een boek, zo te zeggen. De andere technieken, de burks en burps, worden ook visueel uitgelegd in dit deel van het boek, zodat je goed op weg wordt geholpen.
 
The book then has a section with stitch patterns (75!), showing the most amazing two-colour waves, both front and back of the pattern.
Daarna volgt een sectie met steekpatronen (75!), met de meest fantastische tweekleurige dwarrels en blaadjes, zowel van de voor- als achterkant gefotografeerd.
  
The final part of the book is when it gets really interesting. There are 12 written-out patterns (with diagrams), straight, triangular and cowl-shaped. Something for everyone! The great thing is that Nancy not only uses bulky yarn to knit with, but also has a super wispy shawl in mohair lace. Big love! The left pattern is Peacock. Even bigger love!
Het laatste boek is waar het echt leuk wordt. Hier vind je 12 uitgeschreven patronen (met ook de teltekeningen), recht, driehoekig en als cowl. Echt iets voor iedereen! Het mooie is dat Nancy niet alleen dik garen gebruikt, maar ook een prachtige luchtige sjaal heeft ontworpen in mohair. Hartje! Het patroon links is Peacock. Twee hartjes!
Linkerdilink:
Nancy Marchant books/de boeken van Nancy Marchant: 
En nee, helaas NIET in het Nederlands (nóg niet, hahaha... )

Craftsy workshop: Brioche Knitting

2 comments:

MoniqueB. said...

Geweldig!!!
Ik wil al jaren haar workshop volgen, maar het lukt steeds maar niet omdat ik zelf workshops moet geven. de laatste breidag hoorde ik haar naast me lesgeven...
Het boek is misschien wel handig ja, maar ik vrees dat het, net als bij jou voor een tijdje, er niet van komt.
De kol is prachtig geworden, helemaal omdat je het ook nog zelf gesponnen hebt!
En... de Peacock is inderdaad héél erg mooi in mohair. Ga je die ook zelf spinnen?

Sjoukje Bruining said...

Mooi geworden Ammerins. Ik heb uit het eerste boek van haar een sjaal gebreid en was ook nog heel wat meer van plan. Nu toch maar eens haar tweede boek bestellen en tijdens de Tour maar wat mooie kleurtjes spinnen voor één van de patronen.